Ako vedieť, kedy je alkohol problém

alkoholAktuálne sa nachádzame v období, kedy náš život vyzerá celkom inak. Zatvorené obchody, obmedzenia pohybu, obavy o zdravie, prípadne obavy zo straty zamestnania môžu viesť k vzniku nezdravých mechanizmov zvládania (nie len) tohto obdobia. Tie sú ďalej spúšťačom vzniku úzkostí, depresívnym náladám a pod.

Mnoho z nás sa ocitlo na home officoch, prípadne zostali doma z dôvodu straty zamestnania. Pod vplyvom okolností, niektorí zistili, že nemajú čo robiť a doviedlo ich to k tomu, že pijú viac ako obvykle, čo potvrdzujú aj štatistiky. V mnohých ohľadoch je to pochopiteľné. Alkohol môže nielen poskytnúť krátkodobú úľavu od našich obáv a úzkostí, ale tiež nám dáva možnosť aspoň niečo „robiť“ v inak bezštruktúrnom a bezproblémovom dni.

Možno ste si tak uvedomili, že ste za posledné obdobie pili viac alkoholu ako zvyčajne. Ako však zistiť, kedy sa z toho stane problém? Každý z nás mal v živote chvíle, kedy sme „uvoľnenejší“ a pijeme o niečo viac ako obvykle, no nie každý vie, kde je tá pomyslená hranica k problému. Priblížime si tak, niekoľko varovných signálov.

Používate alkohol na utlmenie svojich emócií?

Niet pochýb o tom, že alkohol môže dočasne zmierniť naše emócie. Tu je však kľúčové slovo „dočasné“. Z dlhodobého hľadiska má alkohol tendenciu zhoršovať emócie, resp. emočné ťažkosti. Keď potlačíme svoje emócie aj za pomoci alkoholu tie však nezmiznú, ale bezpochyby sa znovu objavia a častokrát ešte silnejšie. Alkohol teda nie je vhodnou dlhodobou stratégiou riešenia našich emócií.

Môže byť teda nebezpečné požívať alkohol, pretože časom zistíme, že nám pitie nepomáha a nefunguje tak, ako by sme chceli. Zistíme, že musíme stále piť, aby sme udržali svoje emócie na uzde. V takýchto situáciách je veľmi dôležité naučiť sa rôznym mechanizmom zvládania náročných myšlienok a emócií – terapia je skvelým miestom na začatie.

Pitie alkoholu spúšťa rizikové správanie

Objaví sa u vás po vypití alkoholu alter ego? Urobí z vás iného človeka? Prebudíte sa nasledujúci deň a objavia sa pocity viny, hanby alebo ľútosti? Môže to byť jeden z hlavných signálov, že pitie sa stalo nezdravým zvykom. Ak zistíte, že pití alkoholu konáte inak než ako máte vo zvyku alebo sa správate spôsobom, pri ktorom sa cítite zahanbení, môže byť pitie alkoholu u vás problémom.

Používate alkohol na zvládanie sociálnych situácií?

spoločnosťAj keď si všetci môžeme vychutnať ten mierne uvoľnený pocit, ktorý poskytuje pohár vína, je nebezpečné, keď sa na tento pocit začneme spoliehať, aby sme sa upokojili alebo uvoľnili v spoločenských situáciách. Ak ste niekto kto trpí sociálnou úzkosťou, potom sa môžete prichytiť pri pití alkoholu, aby ste zvládli situácie vyvolávajúce úzkosť. Opäť však vstupujeme do nebezpečného územia, keď začneme používať alkohol ako barlu na zvládanie nám nepríjemným situáciám. Jedným z možných spôsobov ako sa naučiť zvládať tieto situácie je terapia. Pri terapii vás terapeut môže naučiť novým, zdravším spôsobom, ako zvládať úzkosť bez toho, aby ste ohrozili svoju fyzickú a duševnú pohodu.

Silná túžba po tom, kedy si môžete dať ďalší pohárik

Je v poriadku vychutnať si pohár piva či vína. V poriadku však príliš nie je, ak sa znepokojujeme nad tým kedy si budete môcť dať nejaký ten pohárik. Ak zistíte, že na alkohol myslíte veľmi často alebo si robíte starosti, kedy si budete môcť dať ďalší drink, je to ďalšie znamenie, že pitie alkoholu už nie je pod kontrolou a stalo sa problematickým.

Pijete často sám?

…alebo skrývate ako často pijete pred rodinou a priateľmi? Jeden alkoholický nápoj pred televízorom môže byť v poriadku, ale vypiť fľašu alkoholu a potom byť nútený to skrývať, však v poriadku nie je. Potreba skrývať alkohol pred blízkymi môže byť vyvolaná pocitmi hanby alebo viny, ktoré sú z dlhodobého hľadiska neudržateľné.

Začalo mať pitie alkoholu dopad na vašu prácu a vzťahy?

Komentovala rodina a priatelia vaše pitie alkoholu? Začalo pitie alkoholu narušovať vašu produktivitu v práci alebo vaše najbližšie vzťahy?

Ak pitie začalo mať vplyv na váš každodenný život, je vhodný čas na prehodnotenie a vyhľadanie podpory.

Problém s alkoholom vs. alkoholizmus

Je dôležité rozlišovať medzi problémovým zneužívaním alkoholu a alkoholizmom. Pod zneužívaním alkoholu máme na mysli jeho zneužitie napríklad na zvládnutie nadmerného stresu, potlačenie nepríjemných pocitov a emócii a pod. Ľuďom, ktorí nadmerne zneužívajú alkohol, a pijú príliš veľa sa môže stať, že sa budú správať odlišne ako je u nich zvykom alebo sa budú dokonca správať riskantnejšie. Problémové pitie tak ovplyvňuje každodenné fungovanie a rôzne oblasti života.

Alkoholizmus je závislosť na alkohole. Ľudia závislí na alkohole časom zistia, že musia piť čoraz viac, aby cítili účinky alkoholu. Taktiež sa u nich časom objavia nepríjemné vedľajšie účinky, ktoré z alkoholu prichádzajú ako napríklad trasenie, nespavosť, úzkosť a pod. Inými slovami, človek závislí od alkoholu potrebuje alkohol, aby si prežil deň. Aj keď to nie je na úkor nebezpečenstva z nadmerného požívania alkoholu, môže to viesť k zvyšovaniu úrovne tolerancie, ak sa človek nekontroluje.

 

Ak si myslíte, že by ste mohli mať problém s pitím, hľadanie vhodnej podpory je prvým, najdôležitejším krokom k uzdraveniu. Terapia vám pomôže zistiť, prečo sa spoliehate na alkohol, a môže tiež pomôcť zlepšiť váš vzťah k alkoholu. Pre niektorých to môže znamenať úplnú abstinenciu – pre iných to môže jednoducho znamenať obmedzenie, zatiaľ čo sa učia zdravšie zvládať mechanizmy.

 

error: Obsah je chránený!