Perfekcionizmus: Dobrý sluha, zlý pán

Byť perfektný môže v nás vyvolávať pocit byť dokonalý. Komu by sa to nepáčilo? Napokon, táto snaha o dokonalosť môže viesť k dobrej pracovnej morálke a vysokým štandardom, ktoré môžu tiež pomôcť dosiahnuť najlepší výkon. Avšak táto snaha o perfekcionizmus má aj zlú stránku. Možno sa teraz pýtate, čo by malo byť zlé na tom byť perfektný?

Perfekcionizmus prináša tendenciu stanovovať si ciele, ktoré sú takmer nesplniteľné. Perfekcionista je presvedčený, že aj drobná nedokonalosť povedie ku katastrofe, ba dokonca predstava malého „vybočenia z cesty“ je nepredstaviteľná. Ak si stanovujeme príliš vysoké ciele, hodnoty alebo normy, vyvoláva to v človeku prirodzene stres.

Ako už vieme, stres nie je práve dobrý pomocník v tom cítiť sa v pohode. V tomto prípade nám teda stres bráni v ceste k cieľu a naopak vedie skôr k následným opakovaným pocitom zlyhania. Tieto nepríjemné pocity môžu viesť až k presvedčeniu, že človek nie je schopní tak, ako druhí. Robiť veci kvalitne je dôležité a správne, no nemá to nič spoločné s perfekcionizmom.

Aký je teda rozdiel? Optimálne človek prácu dokončí vtedy, keď je úloha hotová. Perfekcionista ju však nedokončí nikdy. Je to spôsobené neustálymi pocitmi strachu alebo hanby, že daná úloha nie je dostatočne dobre urobená. Perfekcionizmus môže viesť k úzkostiam až k depresiám, pretože vysoké očakávania, ktoré si perfekcionista kladie nie sú realistické a dochádza tak k nenaplneniu jeho očakávaní.

Perfekcionizmus vedie k prokrastinácií

Keď pociťujeme tlak na dokonalosť, je oveľa ťažšie s niečím začať. Potom sa môžete cítiť vystresovaní skutočnosťou, že prokrastinujete a neskôr nemusíte byť spokojní s konečným výsledkom a ubíjate sa tým, že ste nezačali skôr.

 

Perfekcionizmus posilňuje negatívne myšlienkové vzorce

Často vám napadajú myšlienky, že „nikdy nie som dosť dobrý, nech sa snažím akokoľvek“ alebo „ak sa to pokazím, zlyhám“ alebo „nenávidím sa, keď robím chyby“? Ak sa pravidelne zaoberáme týmito myšlienkami môžu sa stať silnejšími a veríme im.

Ak ste teda perfekcionisti, ide o typy myšlienok alebo presvedčení, ktoré vám pravdepodobne budú pravidelne „vyskakovať“ v mysli. Z toho vyplýva, že perfekcionizmus môže viesť k negatívnym myšlienkam, ktoré sa pravidelným opakovaním posilňujú, čo následne môže spôsobiť stres a úzkosť.

Perfekcionizmus nedovoľuje robiť chyby

Byť perfekcionistom znamená, že chyby sú pre vás mimoriadne nepríjemné a vyhýbate sa im za každú cenu. Problémy sú a aj budú, pretože ľudský život je chaotický. Nikto nie je dokonalý a každý robí chyby, a to už veľké či malé.

Pre niektorých ľudí je to v poriadku. Môžu sa za svoje chyby ospravedlniť, učia sa na nich a tiež ich učia rásť. To neplatí pre perfekcionistov. Chyby môžu spôsobiť stres, úzkosť, nedostatok spánku, depresiu, sebakritiku alebo pocity hanby a hnev.

Perfekcionizmus tlačí ľudí k tomu, aby dosiahli dokonalosť v nedokonalom svete. To pôsobí na človeka stresujúco a z dlhodobého hľadiska človeka aj vyčerpáva.

Perfekcionizmus vedie k vyhýbavému správaniu

Nielenže sa perfekcionisti veľmi snažia vyhnúť chybám, ale keď sa tak stane, tieto chyby sa pre nich javia ako katastrofy. Pre perfekcionistu sa aj malé chyby môžu javiť ako závažné katastrofy, ktoré môžu mať v budúcnosti negatívne dopady na sebavedomie. Takémuto zlyhaniu sa perfekcionista snaží vyhnúť.

Čím viac sa snaží vyhnúť možnému pocitu zlyhania, tým viac si  upevňuje zručnosť vyhýbavého správania. Vyhýbaním sa určitým pocitom alebo situáciám strácame zručnosť riešiť problémy. Tak ako sú v živote príjemné situácie, tak sú aj tie nepríjemné, a preto nie je možné sa im donekonečna vyhýbať.

Perfekcionizmus upevňuje čiernobiele myslenie

U perfekcionistu sa vyskytuje tzv. čiernobiele myslenie. To znamená, že vidí všetko alebo nič. Už od malého detstva poznáme celú škálu rôznych farieb a nie len čiernu a bielu. Svet nás tak učí, že nie sú len 2 póly – dobré alebo zlé, čierne alebo biele.

Optimálne je, keď sme flexibilnejší, adaptabilnejší, vnímame zlyhanie skôr ako spätnú väzbu, nie ako tragédiu, a nezameriavame sa len na cieľ (ako perfekcionista), ale aj na cestu, ktorá vedie k cieľu.

 

error: Obsah je chránený!